Asmindrup Vandværk

Go to content

Main menu

Kimtal

Miljø

Hvad er så kimtal? -
Hvis man googler det, kan man få dette svar fra f.eks. Gyldendals "DEN STORE DANSKE"
 
kimtal
Oprindelige forfattere LSki og MHen Seneste forfatter Redaktionen
kimtal, indhold af mikroorganismer. Ved måling af bakterieindhold i en drikkevandsprøve måler man totalkimtal, som registrerer de bakterier i prøven, der kan vokse på et givet substrat ved en given temperatur. Det fortæller ikke, hvilke bakterier der er til stede, eller om de udgør en sundhedsrisiko.
Bakterier i mindre antal forekommer naturligt i overfladevand og grundvand, og de fleste er harmløse. Et stort kimtal viser, at vandet er forurenet med bakterier, hvoraf nogle kan tænkes at være sygdomsfremkaldende. Den vejledende værdi for kimtal i drikkevand ved 21 °C er 50 pr. 100 ml.
Kimtal er endvidere antal levende mikroorganismer pr. gram levnedsmiddel; totalkimtal anvendes ved karakterisering af levnedsmidlers kvalitet (se levnedsmiddelkvalitet og levnedsmiddelmikrobiologi).

 
 
Back to content | Back to main menu