Asmindrup Vandværk

Go to content

Main menu

Formanden Max Danielsen kan træffes på 51 36 51 60 eller send en mail til
danielsenmax@gmail.com

Opkrævning 1. april 2017
Oprkævning af vandafgifter pr. 1. april er nu på vej. Seneste rettidige betaling er 3.5.2017
Har du spørgsmål, er du altid velkommen på telefon eller mail.


SENESTE NYT OM KOGEANBEFALINGEN:
Tirsdag den 29. november
Tak til alle jer, der har sendt os jeres e-mail adresse. Lige nu har vi modtaget 108, men, som du sikkert kan regne ud, mangler der rigtigt mange - nemlig ca 430
Vi ved selvfølgelig godt, at ikke alle har computer m.m., men hvis du er i besiddelse af sådan en, og har email, så send den lige til os. På ib.schoenning@gmail.com eller til formanden på danielsen.max@gmail.com
På forhånd 1000 tak
Det er til fælles gavn i forbindelse med pludseligt opståede situationer, hvor en hurtig besked er påkrævet.


Fredag den 18. november kl. 15.45
Så er der godt nyt. Vandværket har netop modtaget nedenstående besked fra Odsherred Kommune

Til Nørre Asmindrup Vandværk
Odsherred Kommune ophæver hermed påbud om kogeanbefalingen der blev påbudt vandværket d. 8. november 2016.
Ophævelsen af kogeanbefalingen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside fra mandag d. 21
Med venlig hilsen
Hanne Ingversen
Jordbrugsteknolog, Vandteam
Natur, Miljø og Trafik



Torsdag den 17. november kl. 08:10
Vi må desværre meddele, at der endnu ikke er noget nyt om kvaliteten af vort vand. Vi rykker igen i morgen for et svar.

Fredag den 11. november Kl. 16.20
UV anlægget er nu sat i drift. Nu er proceduren, at der bliver taget prøve(r) første gang på mandag. De(n) skal så til analyse, hvilket tager 2 - 4 dage. Først derefter kender vi resultatet, som vi straks vil offentliggøre her på hjemmesiden. Vi håber selvfølgelig, at de er positive, og at vi hurtigt er tilbage med det gode vand, vi er vant til at levere.

Klik her for at se seneste analyserapport

Torsdag den 10. november
Vi er desværre i den situation, at der var nogle nødvendige reservedele, der ikke kom frem som forventet. Det har betydet, at monteringen af UV anlægget er udsat et døgn, og derfor først bliver monteret i morgen fredag. Håber virkelig, det bliver tidligt på formiddagen.

Tirsdag den 8. november 2016
I går skrev Odsherred Kommunde følgende:
Oprettet 7. november 2016
Kogepåbud til Nr. Asmindrup Vandværk
Får du vand fra Nr. Asmindrup Vandværk, skal du koge dit vand.
Odsherred Kommune har i dag givet Nr. Asmindrup Vandværk et mundtligt påbud om, at de skal anbefale deres forbrugere at koge vandet.
Nr. Asmindrup Vandværk har den 2. november 2016 fået målt 1400 kim 22°C og 17 kim 37°C på afgang værk. Der er ikke fundet coliforme bakterier i vandet fra afgang værk.
Vandværket vil få sat et midlertidigt UV-anlæg op, men indtil anlægget er installeret og der er udtaget en vandprøve, som viser, at kravene til drikkevandet overholdes, da skal vandet koges.

Dette UV-anlæg vil blive monteret torsdag den 10.11.16 - forhåbentligt om formiddagen. Du skal i den forbindelse regne med, at der er lukket for vandet en times tid.

PS: Samtlige forbrugere har i dag fået skriftlig information i postkassen om situationen.

Mailadresser:
Tak for de tilsendte mailadresser, som vi vil lægge i vore systemer i løbet af den næste tid, og det er planen, at de skal bruges i fremtiden, når vi har fået - forhåbentligt - mange flere. Før hjælper det os ikke rigtigt, men bliv endelig ved, alle jer, der ikke har indsendt endnu
Med hensyn til vandsituationen opfordrer vi til at følge med her på siden

Mandag den 7. november 2016

​Kære forbrugere i Nr. Asmindrup Vandværk

Vi har desværre fået konstateret for stort kimtal i det vand, vi pumper ud. Vi er i gang med at løse problemet, men indtil det er sket, anbefaler Odsherred Kommune, at vi  ​alle ​koger vandet. Her kan du læse vejledningen fra kommunen.

Kogeanbefaling

* Vand til drikkebrug og madlavning skal opvarmes til 100 °C i mindst 1 minutter. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes.

* En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum.

* Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på100°C. Vandet kan dog anvendes, såfremt vandet i disse maskiner opvarmes til min. 80 °C, idet den akkumulerede drabseffekt ved opvarmning til og nedkøling fra 80 °C svarer til en opvarmning af vandet til 100°C i 1 minut.
* Vand, som ikke er kogt, må ikke benyttes til skylning af salat og rå grøntsager.

* Vand, som ikke er kogt, må ikke benyttes til tandbørstning, eller rensning af proteser.

* Hvis vandet ikke afgiver smag eller lugt til fødevarerne kan det anvendes til kogning af kartofler, spaghetti og lignende.

* Vandet kan bruges til bruse- og karbad, men vær opmærksom på at børn ikke drikker af vandet.
* Vandet må ikke bruges til opvask i hånden medmindre det har været kogt. Vandet må ikke bruges til almindelige opvaskemaskiner.

* Opvaskemaskiner der ved slutskyl opnår en temperatur på mindst 80 °C kan anvendes.

* Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask og lignende, men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, - skabe eller lignende, medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug, eller der anvendes en éngangsklud, der kasseres efter brug.

* Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med det forurenede vand.​


​Hvis du har adgang til internettet, kan du følge med på vandværkets hjemmeside
www.nr-asmindrup-vandvaerk.dk hvor vi løbende vil informere om situationen. Når vandet igen er i orden vil vi informere i UgeAvisen og selvfølgelig på hjemmesiden.
Vandværket kunne godt bruge jeres mail adresser, så hvis I vil have ulejligheden, må I gerne sende til
ib.schoenning@gmail.com - MEN HUSK at skrive jeres adresse, hvis I ikke har jeres interessent-nummer. Det står på opkrævningen fra vandværket. På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Max Danielsen
Formand


Hvad er så kimtal? - Hvis man googler det, kan man få dette svar fra f.eks. Gyldendals "DEN STORE DANSKE"
  
kimtal
Oprindelige forfattere LSki og MHen Seneste forfatter Redaktionen
kimtal, indhold af mikroorganismer. Ved måling af bakterieindhold i en drikkevandsprøve måler man totalkimtal, som registrerer de
bakterier i prøven, der kan vokse på et givet substrat ved en given temperatur. Det fortæller ikke, hvilke bakterier der er til stede, eller om de udgør en sundhedsrisiko.
Bakterier i mindre antal forekommer naturligt i overfladevand og grundvand, og de fleste er harmløse. Et stort kimtal viser, at vandet er forurenet med bakterier, hvoraf nogle kan tænkes at være sygdomsfremkaldende. Den vejledende værdi for kimtal i drikkevand ved 21 °C er 50 pr. 100 ml.
Kimtal er endvidere antal levende mikroorganismer pr. gram levnedsmiddel; totalkimtal anvendes ved karakterisering af levnedsmidlers kvalitet (se
levnedsmiddelkvalitet og levnedsmiddelmikrobiologi).

Opkrævning 1.10.2016
Læs mere her
Nye elektroniske vandmålere
Læs mere her


Hvad er den samlede pris i 2016/2017?
Læs her

Konstaterer du brud på vandværkets ledningsnet eller andet af vandværkets ejendom, bedes du omgående kontakte

Vandværksbestyrer

Carlo Jensen

Tlf. 21 43 42 31

Formand

Max Danielsen

Tlf. 51 36 51 60

 

Seneste nyt:
Vandanalyser - se seneste rapport september 2015
Nye takster pr. 1.10.2014 -
se her

Back to content | Back to main menu