Asmindrup Vandværk

Gå til indhold

Formanden Max Danielsen kan træffes på 51 36 51 60 eller send en mail til
danielsenmax@gmail.com

 
Opkrævning pr. 1.4.2021
 
 
Vandværket har nu afsendt opkrævning for aconto vandafgifter for perioden 1.4.21 - 31.12.2021
 
Sidste rettidige indbetaling er 3.5.2021
 
Der vil i slutningen af maj blive udsendt rykkeropkrævninger til dem, der endnu ikke har betalt. De får nogle få dages frist, og der vil derefter på en angiven dato blive afbrudt for vandforsyningen, såfremt de stadig ikke har betalt.  Der vil yderligere blive pålagt ekstra opkrævningsgebyr ifølge vandværkets vedtægter ved næste opkrævning.
 
Har du spørgsmål til opkrævningen, er du altid velkommen til at ringe til formanden
på 51 36 51 60 eller 28 25 15 09
HJÆLP TIL SELVHJÆLP
NB: Vi anbefaler, at du tilmelder dig betaling via Betalingsservice, hvis du ikke allerede er tilmeldt. Tilmeldingsoplysninger finder du nederst til venstre på opkrævningskortet.
Husk kære forbruger: Aflæs jævnligt din vandmåler, f.eks. hver måned, for at undgå kæmpe overraskelser ved vandbrud.
Vidste du, at f.eks. et merforbrug på 500 m3 koster 8.000,- kr. til vandværket og ca. 30.000,- til Odsherred Forsyning
 
Seneste opdatering 15.4.21
29. april 2019

Den 25.4.2019 sender Odsherred Kommune besked til vandværkerne i e-boks
Drikkevandet skal undersøges for et nyt stof Chlorothalonil-amidsulfonsyre. 
Odsherred Kommune henstiller til, at alle vandværker i kommunen undersøger drikkevandet for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre. Miljø- og Fødevarestyrelsen har sendt et brev den 23. april 2019 til alle kommuner i landet og henstiller til, at drikkevandet hurtigst muligt analyseres for stoffet. Miljø- og Fødevarestyrelsen vil samtidig opdatere drikkevandsbekendtgørelsen, så chlorothalonilamidsulfonsyre er på listen med stoffer, som drikkevandet skal undersøges for fremadrettet. I skal analysere vandet på afgang værk, men allerhelst ser vi, at I også analyserer råvandet fra hver boring. Der er større chance for at opdage stoffet i den enkelte boring, end hvis vandet bliver opblandet fra flere boringer. 

Hvad er chlorothalonil-amisulfonsyre? 
Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt af chlorothalonil. Det er et svampemiddel som har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000. Stoffet er blevet brugt til dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse. Chlorothalonil har ikke været godkendt til træbeskyttelse i Danmark, men det har været anvendt som biocid i træmaling og bundmaling, der ikke tidligere var godkendelsespligtige anvendelser.


Vandværket har bestilt alle prøver. 
Vi ved ikke, hvornår resultatet foreligger, men det vil blive offentliggjort her på siden hurtigst muligt. 

Vi vil også holde dig orienteret her på siden, såfremt der kommer andre og nye oplysninger om dette stof.

PS: Vi ved, at der desværre er mange, som ikke kender - eller besøger - denne side, så giv naboen et praj, når I mødes over hækken. På forhånd tak

***********
9.5.2019
Her er svaret fra Højvang Laboratorium - klik her Drikkevandet er OK
***********
29.5.2019
Vandanalyse rapport fra 28.5.2019
***********


Konstaterer du brud på vandværkets ledningsnet eller andet af vandværkets ejendom, bedes du omgående kontakte
Formand

Max Danielsen

Tlf. 51 36 51 60 / 28 25 15 09

     

Seneste nyt:
Vandanalyser - se seneste rapport 23.1.2020

Opdateret 24.1.2020Tilbage til indhold