Asmindrup Vandværk

Gå til indhold

Formanden Max Danielsen kan træffes på 28 25 15 09 eller send en mail til
danielsenmax@gmail.com

Opkrævning pr. 1.10.2021
Vandværket har ultimo september 2021 lavet årsopgørelser efter aflæsning af alle målerne.   
Pr. 1.10.2021 udsendes nye opkrævninger, som indeholder slutopgørelsen for perioden 1.10.2020 - 30.9.2021 samt ny á conto opkrævninger for perioden 1.10.2020 - 31.3.2022

Sidste rettidige indbetaling er 1.11.2021

Der vil i slutningen af november blive udsendt rykkeropkrævninger til dem, der endnu ikke har betalt. De får nogle få dages frist, og der vil derefter på en angiven dato blive afbrudt for vandforsyningen, såfremt de stadig ikke har betalt.  Der vil yderligere blive pålagt ekstra opkrævningsgebyr ifølge vandværkets vedtægter ved næste opkrævning.
Har du spørgsmål til opkrævningen, er du altid velkommen til at ringe til
formand Max Danielsen på 28 25 15 09
Seneste opdatering 13.10.2021

Konstaterer du brud på vandværkets ledningsnet eller andet af vandværkets ejendom, bedes du omgående kontakte
Formand Max Danielsen Tlf. 51 36 51 60 / 28 25 15 09

Seneste nyt:
Vandanalyser - se seneste rapport 13.10.2021

Opdateret 27.10.21Tilbage til indhold