Asmindrup Vandværk

Gå til indhold
GENERALFORSAMLING
Den årlige generalforsamling afholdes næste gang
den 21. februar 2023
i
Nørre Asmindrup Forsamlingshus
Dagsorden og tidspunkt følger

På gensyn og med venlig hilsen fra
Bestyrelsen

Oprettet 031222

Opkrævning pr. 1.10.2022
 
Vandværket har ultimo september 2022 lavet årsopgørelser efter aflæsning af alle målerne.   
 

Pr. 1.10.2022 udsendes nye opkrævninger, som indeholder slutopgørelsen for perioden 1.10.2021 - 30.9.2022 samt ny á conto opkrævninger for perioden 1.10.2022 - 31.3.2023
 

Sidste rettidige indbetaling er 1.11.2022
 

Der vil fra midten af november blive udsendt rykkeropkrævninger til dem, der endnu ikke har betalt. De får nogle få dages frist, og der vil derefter på en angiven dato blive afbrudt for vandforsyningen, såfremt de stadig ikke har betalt.  Der vil yderligere blive pålagt ekstra opkrævningsgebyr ifølge vandværkets vedtægter ved næste opkrævning.  
 

Har du spørgsmål til opkrævningen, er du altid velkommen til at ringe til formand Max Danielsen på 28 25 15 09
 
Seneste opdatering 10.10.2022

Konstaterer du brud på vandværkets ledningsnet eller andet af vandværkets ejendom, bedes du omgående kontakte
Formand Max Danielsen Tlf. 28 25 15 09

Vandanalyser
08.06.2022
Gl Nykøbingvej 78
27.10.2021
på værket
08.09.2019
på værket

13.12.2019
på værket

Opdateret 8.6.2022Asmindrupvej 33, 4572 Nørre Asmindrup
CVR 30 09 21 55 - mail: danielsenmax@gmail.com - Sparekassen Sjælland-Fyn Reg. nr. 0539 Konto 1002119
Tilbage til indhold