Lukning - Asmindrup Vandværk

Nørre Asmindrup Vandværk A.m.b.a.
Gå til indhold

Lukning

Takster m.m.

I henhold til vedtægternes §12 skal vandværket lukke for vandforsyningen i følgende tilfælde:
1. Såfremt en forbruger/interessent ikke holder sin installation i orden.
2. Såfremt samtlige afgifter ikke er betalt rettidigt.
3. Såfremt der fra forbrugers/interessents side sker misbrug eller unødigt spild af vand.
Genåbning for vandforsyning kan alene finde sted, når interessenten/forbrugeren fuldt ud har betalt sin gæld eller har bragt sin installation i orden.
Genåbning betales med den til enhver tid gældende takst.

Asmindrupvej 33, 4572 Nørre Asmindrup
CVR 30 09 21 55 - mail: danielsenmax@gmail.com - Sparekassen Sjælland-Fyn Reg. nr. 0539 Konto 1002119
Tilbage til indhold