Ejerskifte - Asmindrup Vandværk

Nørre Asmindrup Vandværk A.m.b.a.
Gå til indhold

Ejerskifte

Takster m.m.

VED EJERSKIFTE
Ved fraflytning/ejerskifte på en ejendom, påhviler det ejeren selv at aflæse og afregne vadforbrug overfor ny ejer, evt. via refusionsopgørelsen.
Der opkræves et ejerskiftegebyr ved tilflytning på kr. 312,50 incl. moms, som skal bruges til dækning af vandværket administrationsomkostninger.

Asmindrupvej 33, 4572 Nørre Asmindrup
CVR 30 09 21 55 - mail: danielsenmax@gmail.com - Sparekassen Sjælland-Fyn Reg. nr. 0539 Konto 1002119
Tilbage til indhold