Bestyrelse - Asmindrup Vandværk

Gå til indhold

Bestyrelse

Om vandværket

Bestyrelse 2021 - 2022

Formand

Max Danielsen

Brændvej 16, 4572 Nørre Asmindrup

51 36 51 60

danielsenmax@gmail.com

Næstformand

Leif Danielsen

Sidingevej 17, 4560 Vig

59 31 59 68

daml@privat.dk

Sekretær

Finn Kausgaard Jensen

Asmindrupvej 21, 4572 Nørre Asmindrup

40 30 42 45


Kasserer

Henrik Bøje Nielsen

Sølvagervej 13, 4500 Nykøbing Sj.

40 25 81 33

henrik-boje@rikir.dk

Best. medlem

Berit Gevad
Kirkebjerg 20, 4572 Nørre Asmindrup

30 12 55 57

gevadberit@gmail.com

Suppleant

Claus Jespersen

Gl. Nykøbingvej 80, 4572 Nørre Asmindrup

40 20 11 75

jespersen@mail.tele.dk

Suppelant Inge Hansen Parcelskrænten 1, 4572 Nørre Asmindrup 41 40 18 66 parcelskraenten@icloud.com

Revisor

Susanne Pedersen

Søgårdssvinget 21, 4572 Nørre Asmindrup

51 25 44 39

Revisor

Bjarn Sandø Jensen

Gl. Nykøbingvej 108, 4572 Nørre Asmindrup

23 86 42 41

Bjarne.Sandoy@gmail.com

Revisorsuppleant

Torben Stolshøj

Hestehavevej 17, 4572 Nørre Asmindrup

59 32 44 42

Opkrævning og regnskab

Kirkebjerg Kontorservice

Kirkebjerg 18, 4572 Nørre Asmindrup

21 14 39 19

ib.schoenning@gmail.com

Seneste opdatering 10.10.2020
Tilbage til indhold