Praktiske oplysninger - Asmindrup Vandværk

Nørre Asmindrup Vandværk A.m.b.a.
Gå til indhold

Praktiske oplysninger

Om vandværket

FAST KONTORTID:
Vi træffes på tlf. 28 25 15 09 = formanden Max Danielsen

Vi træffes også på mail: danielsenmax@gmail.com

VANDMÅLERE.
Der opfordres til at der jævnligt holdes øje med måleren, og at den
aflæses til stadighed. Hvis der er for store afvigelser, kan der være
utætheder, og disse skal udbedres.
Er du i tvivl kontakt vandværket.

AFMELDELSE VED FRAFLYTNING.
Husk at afmelde betalingsservice ved fraflytning.

Asmindrupvej 33, 4572 Nørre Asmindrup
CVR 30 09 21 55 - mail: danielsenmax@gmail.com - Sparekassen Sjælland-Fyn Reg. nr. 0539 Konto 1002119
Tilbage til indhold